In 2019 is stap 1 t/m 4 afgerond uit het projectplan BE Positive Lorentz Harderwijk. 150 Deelnemende bedrijven zijn gescand en er is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen, op te wekken en CO2-uitstoot te reduceren. Het is tijd voor een vervolgstap! Vanuit het bestuur van de Stichting Parkmanagement en de deelnemende bedrijven is de keus gemaakt de vervolgstap collectief op te pakken. Energiecoöperatie Endura is gevraagd deze stap verder vorm te geven en een plan van aanpak te maken voor verdere verduurzaming van de bedrijven op Lorentz. Het eerste plan van aanpak ligt inmiddels op tafel en wordt besproken met het bestuur van de Stichting Parkmanagement. Het project zal naar verwachting in de loop van 2020 worden overgedragen naar Endura Zakelijk.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.