De duurzaamheidszuil op de hoek van rotonde waar links Maars zit en rechts Welkoop, is afgelopen woensdag officieel onthuld door wethouder Christianne van der Wal en vice-voorzitter van de bedrijvenkring, Marco Lokhorst. De zuil is er neergezet ter inspiratie en motivatie. “We willen dat duurzaamheid zichtbaar is in Harderwijk en deze zuil laat zien wat er allemaal gebeurt”, zegt wethouder Christianne van der Wal. Zo is onder meer te zien hoeveel elektrische auto’s er in Harderwijk rondrijden, maar ook hoeveel Kilowattuur aan elektriciteit er in onze gemeente wordt opgewekt. Verder wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel bedrijven er op industrieterrein Lorentz I, II en III actief meedoen aan de verduurzaming van het bedrijventerrein, onder meer door een energiescan uit te laten voeren. Inmiddels ligt het aantal ondernemers dat een scan uit heeft laten voeren op ongeveer 110. “Deze zuil helpt bij het enthousiasmeren van andere ondernemers. We maken op deze manier heel zichtbaar wat verduurzaming uiteindelijk oplevert.

Niet alleen voor het klimaat, maar ook in opbrengsten voor de ondernemer zelf. Neem Led-verlichting, die investering heeft een terugverdientijd van drie jaar. Zonnepanelen hebben een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar”, zegt parkmanager Etienne Schiffelers. Van der Wal haakt aan: “Die eerste honderd ondernemers zijn onze ambassadeurs. Zij gaan andere ondernemers tijdens een netwerkborrel vertellen over wat ze hebben laten doen en hoeveel ze daar nu al mee besparen.”

Ondernemers zijn al jaren verplicht om te voldoen aan een aantal duurzaamheidsmaatregelen, maar daar werd nooit zo streng op gehandhaafd. Dat gaat veranderen. “Daarnaast zijn ondernemers straks verplicht om te rapporteren aan de overheid wat ze op het gebied van duurzaamheid doen. Als ze meedoen aan de energiescan, is die rapportage eigenlijk al klaar. Ook moeten alle kantoor- en bedrijfspanden straks een energielabel C hebben. Daar moet je als ondernemer aan voldoen, anders gaat de bank niet meer financieren, kun je het pand niet meer verkopen. Een aantal maatregelen op het gebied van energieopwekking- of besparing is dan vaak noodzakelijk. Maar ook dat weet men na een energiescan”, aldus Schiffelers.

Harderwijk is een van de tien deelnemers aan het landelijke verduurzamingsproject BE+ (Bedrijventerreinen Energie Positief). De doelstelling van de organisaties achter dit project (TNO, Oost NV, WM3, SKBN en Kortman DGO) is het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen in de komende vijf jaar. Daarmee realiseren ze 30 procent van de doelstellingen van het Energieakkoord. Want het bedrijfsleven kan, zeker op een groot, gezamenlijk terrein als Lorentz meer betekenen op het gebied van duurzaamheid dan ze zelf beseft. “Dat Harderwijk als een van de tien kansrijke gemeenten is geselecteerd, maakt mij als wethouder heel trots. Harderwijk heeft het in zich om een van de meest duurzame ondernemersgemeenten te zijn”, aldus Van der Wal.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.