Gaan de bedrijven op Lorentz wel of niet collectief maatregelen voor duurzaamheid nemen? Dat is de vraag die tijdens het ondernemersontbijt van de Bedrijvenkring op donderdag 20 juni werd behandeld. Eind 2017 is de Bedrijvenkring Harderwijk gestart met het project BE Positive – Duurzaam Lorentz. In 2018 zijn 150 bedrijven op het bedrijventerrein Lorentz I-II-III gescand. Hiermee is zicht gekomen op de maatregelen die mogelijk zijn om Lorentz energiepositief te maken.
De onlangs geïnstalleerde wethouder B. van Bijsteren was aanwezig en sprak zijn trots en waardering uit over de wijze waarop duurzaamheid door de ondernemers wordt opgepakt op bedrijventerrein Lorentz.

Het project zit momenteel in de fase waarbij gekeken wordt of een collectieve uitvoering van de maatregelen voordelen heeft. “De voorkeur gaat momenteel naar een collectieve uitvoering. De ondernemers kunnen dan mee doen met collectieve projecten. Denk bijvoorbeeld aan: zonnepanelen delen, warmtenet, windmolens, biomassa, warmte uit wegdek, verzilver je dak met SDE. Eventueel kan een eigen energiecoöperatie worden opgericht. Bij een collectieve aanpak kan een ondernemer zich laten adviseren, maar is tot niets verplicht”, aldus Etienne Schiffelers van de stichting parkmanagement Harderwijk. De aanwezige ondernemers geven aan dat er wel goed gekeken moet worden óf het collectief ook daadwerkelijk voordeel oplevert, bijvoorbeeld financieel of in ontzorging.

Een onderneming heeft ook te maken met individuele verplichte maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan ledverlichting, cv-installaties vervangen voor een VR-HR/ warmtepomp, tijdschakelaars in ventilatiesystemen/verlichting en de isolatie van panden. Vaak lopen de ondernemers bij deze individueel uit te voeren maatregelen al vast. Voor het opstarten van een energiecoöperatie wordt mogelijk de samenwerking gezocht met Endura. Endura kan de ondernemer mogelijk ook bij het uitvoeren van de individuele maatregelen ondersteunen. “Een coöperatie kan heel waardevol zijn. Endura kan het project gezamenlijk oppakken en de ondernemers steunen”, aldus Ruud Mantingh, voorzitter Endura.

Voldoen aan De informatieplicht met hulp van De Duurzame Adviseurs
Ondernemers die boven de 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken moeten voldoen aan de informatieplicht. Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Daan Faber van de Duurzame Adviseurs sprak tijdens het ondernemersontbijt over deze informatieplicht.

De informatieplicht is op te delen in 5 stappen:

  1. Bepaal welke lijst met Erkende Maatregelen van toepassing is;
  2. Vraag op tijd een eHerkenning aan (Niveau 1 of hoger!);
  3. Log in op het Eloket RVO;
  4. Vul per vestiging de rapportage in;
  5. Dien voor 1 juli 2019 officieel de rapportage in bij RVO.

De Duurzame Adviseurs (voorheen MVO Consultants uit Harderwijk) helpt bedrijven met ontzorgen en geeft trainingen over deze informatie-plicht. Ze geven ondernemers tips & tricks over het invullen van de maatregelenlijst. Leden van de BKH kunnen deze training tegen gereduceerd tarief volgen. Klik voor meer informatie op deze pagina, of neem vrijblijvend contact op met een medewerker van De Duurzame Adviseurs via info@deduurzameadviseurs.nl.

Subsidie ondersteuning aanvraag SDE
De provincie Gelderland wil een extra impuls geven aan de realisatie van zonnesystemen op bedrijfsdaken. De provincie heeft drie gekwalificeerde bureaus ingehuurd om bedrijven te kunnen ondersteunen bij de eerste stappen van de ontwikkeling van zonne-energie. Voor de regio De Vallei en Noord-Veluwe betreft dit het bureau Fit Our Future.

Marco Witschge, oprichter en algemeen directeur van Fit our Future, sprak over de subsidie-aanvraag voor de SDE. “Energie besparen en opwekken is aantrekkelijk, maar ondernemers moeten zichzelf altijd strategische vragen stellen bij besparen en opwekken van energie en dat is een lastige puzzel. Zo komen er veel vragen naar boven als je het hebt over besparen en opwekken van energie: welke technieken worden er gebruikt, hoe kan ik energie inkopen of hoeveel ga ik echt besparen?”

De ondersteuning die Fit Our Future kan bieden is het doen van een ‘quick scan’ waarbij de omvang, technische haalbaarheid en financiële haalbaarheid van een zonnesysteem op het bedrijfsdak wordt bepaald. Deze quickscan wordt aangeboden met financiële ondersteuning vanuit de provincie. Ook doet Fit Our Future de voorbereiding en aanvraag van een exploitatiesubsidie (SDE+).

Vervolgstappen
De voorkeur gaat naar een collectieve samenwerking van de bedrijven op Lorentz, maar hier moet nog verder over nagedacht worden. Het speerpunt van de komende periode wordt wat men individueel en op collectief gebied kan bijdragen aan duurzaamheid en wat de winst is voor het bedrijf zelf. Wordt dit ontzorgen of besparen in kosten? De mening van de ondernemers wordt op 8 juli a.s. besproken met het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk, die de uiteindelijke keuze maakt tussen wel of niet een collectieve aanpak. Na de keuze kunnen we aan de slag met de implementatie van het plan.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.