Voortgang BE+ Bedrijventerrein Lorentz – Update januari 2020

Voortgang BE+ Bedrijventerrein Lorentz – Update januari 2020

In 2019 is stap 1 t/m 4 afgerond uit het projectplan BE Positive Lorentz Harderwijk. 150 Deelnemende bedrijven zijn gescand en er is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen, op te wekken en CO2-uitstoot te reduceren. Het is...