Duurzaam Lorentz 

Samenwerken binnen het project BE+ aan verduurzaming

Energyhub RWZI

Centrale energie opslag in samenwerking met waterschap

NVOO Energie

Regionale aanpak en kennisdeling duurzaamheid

Overige projecten

Kleinere en grotere projecten op de bedrijventerreinen in beeld

Over ons

Samen werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen

Vandaag zorgen voor de wereld van morgen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput.

De grootste verduurzamingsslag valt te halen valt bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

Wanneer we onze bedrijventerreinen collectief kunnen verduurzamen kunnen we een grote inhaalslag maken. Wij denken dat een collectieve aanpak echt zoden aan de dijk zet. Daarom kiezen wij voor samen verduurzamen!

Samenwerken

Duurzaamheid vraagt om samenwerking. Met onze partners richten we ons op het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. 

BE+

We nemen deel aan het project BE+ van de provincie Gelderland, TNO en SKBN.

Subsidies

We doen onderzoek naar collectieve en individuele subsidiemogelijkheden.

Draagvlak

We organiseren draagvlak via de Bedrijvenkring Harderwijk. Dat doen we o.a. dmv bijeenkomsten.

Ondersteuning

Lokale experts ondersteunen ons bij de implementatie van projecten.

Ondernemers

Waarom wij meewerken aan verduurzamen

Handelen vanuit toekomstperspectief. Dat is het motto van Allinq als het aankomt op duurzaamheid. Duurzaam ondernemen doen wij dan ook vanuit die intrinsieke motivatie. Naast dat we mensen willen verbinden, willen we ook bijdragen aan mensen, milieu en de wereld om ons heen. Zo zijn wij ook betrokken bij de werkgroep Duurzaamheid van de Bedrijvenkring Harderwijk. We hopen hier lokaal een bijdrage te leveren aan het reduceren van het energieverbruik en CO2-uitstoot en te werken aan natuur- biodiversiteitsherstel in de omgeving van Harderwijk. 

Hans van Eck

Allinq

De reden dat ik mij heb gespecialiseerd in Led verlichting komt voort uit de drive om te zorgen voor een beter milieu en toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Mooi gezegd maar wat doe je daar nu aan? Ik probeer ondernemers bewust te maken van het feit dat met een kleine investering het energieverbruik (dus kosten ) en een verbetering van de werkomgeving ( beter en prettiger licht) te realiseren is. De snelste resultaten kunnen worden bereikt met de minste investering in het minderen van je energie verbruik. 

Jan Huisman

LED Group Europe

Wij zijn rentmeester van de natuur, daar moeten we zorg voor dragen! Dit is de aarde waar we het mee moeten doen, dat besef vraagt een andere perceptie op groen. Privé kijken we al hoe we afval kunnen voorkomen, klimaatbeheersing kunnen integreren en onze tuinen kunnen vergroenen. Hoe mooi is het als we deze intentie doortrekken naar onze werkomgeving! Dat is mijn doel. De wereld mooier maken door samen te denken in de realisatie van duurzamere kansen.

Henk Vrijhof

SIGHT Landscaping

Samenwerkingspartners

Binnen de projecten werken we samen met meerdere partners

NVOO

NVOO onderschrijft de energiebesparingsdoelstelling en de Gelderse aanpak met bedrijven van het Gelders Energie Akkoord en wil graag het voortouw nemen.  NVOO pakt haar rol via de bedrijvenkringen bij het creëren van draagvlak voor duurzaamheid bij haar leden. Dit doen zij door kennisoverdracht en communicatie.

ENDURA HARDERWIJK

Neemt als lokale energiecoöperatie bedrijven in Harderwijk en Hierden mee in de missie om binnen één generatie alle energie die we in onze gemeente met elkaar gebruiken, ook hier samen op te wekken. Endura richt zich met name op het verlagen van energieverbruik en realiseert samen met bedrijven, bewoners en de gemeente projecten voor opwekken en leveren van groene energie.

https://www.endura-harderwijk.nl/over-endura/zakelijk/

RZWI

Bezig met een onderzoek voor de realisatie van een smart energiehub. Concrete vraag is om energieverbruik en energieopwekpatronen van de lokale partners op elkaar af te stemmen, zodanig dat lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal wordt benut. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet zo min mogelijk aangesproken.

ODNV

ODNV ziet toe op de naleving van de informatieplicht en de verplichte energiebesparende maatregelen die de overheid heeft opgelegd aan de bedrijven die meer dan 50000 kWh dan wel 25000M3 gas verbruiken. Deze verplichtingen willen wij zien in het bredere perspectief van verduurzaming van het gebied waarin we zitten. Het toezicht richt zich vooral op het helpen verduurzamen en niet op de maatregel die binnen zes weken gerealiseerd moet zijn. Dus adviseren in plaats van controleren!

Al een aantal jaren werken gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk samen als het gaat om de verduurzaming van bedrijventerreinen.
Als grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Gelderland springt Lorentz daar natuurlijk uit. De komende jaren willen we daar gezamenlijk met alle belanghebbenden de kansen verder gaan benutten die een dergelijk bedrijventerrein biedt. Op het moment van schrijven kampen we in vrijwel heel Nederland met een overbelast elektriciteitsnetwerk waardoor afname maar ook terug levering van elektriciteit soms in het geding komt. Al met al genoeg belangen om de komende jaren gezamenlijk met alle partijen de handen uit de mouwen te steken om ons prachtige industrieterrein toekomstbestendig te houden!

Toekomstbestendige Gelderse bedrijventerreinen zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie, waarmee een aantrekkelijker vestigingsklimaat wordt gecreëerd en waar toegewerkt wordt naar energieneutrale en klimaatbestendige bedrijventerreinen in 2050’. De provincie Gelderland steunt alle initiatieven op dit gebied van harte. 

Laatste duurzaamheidsnieuws

Informatie over lopende en nieuwe projecten

Ben je ondernemer op bedrijventerrein Lorentz III en wil je extra duurzaamheids-maatregelen treffen? Dan zijn er interessante mogelijkheden voor subsidie! De maatregelen moeten bijdragen aan één of meerdere van onderstaande thema’s: Circulaire economie Biodiversiteit Klimaatadaptatie Energietransitie Meer informatie over deze subsidie vind je op https://www.harderwijk.nl/subsidies/subsidie-duurzaamheidsmaatregelen-de-duurzame-stad-lorentz-iii . […]
In 2019 is stap 1 t/m 4 afgerond uit het projectplan BE Positive Lorentz Harderwijk. 150 Deelnemende bedrijven zijn gescand en er is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen, op te wekken en CO2-uitstoot te reduceren. Het is tijd voor een […]
Gaan de bedrijven op Lorentz wel of niet collectief maatregelen voor duurzaamheid nemen? Dat is de vraag die tijdens het ondernemersontbijt van de Bedrijvenkring op donderdag 20 juni werd behandeld. Eind 2017 is de Bedrijvenkring Harderwijk gestart met het project BE Positive – Duurzaam Lorentz. In […]

contact information

write us or contact us on our social media

Please set the ‘Contact Form’ component shortcode